Home

Sensitive Styrker

Særligt sensitive har særlige styrker

Skab et rigere liv ved at nå ind til

 

dine sensitive styrker

SENSITIVE STYRKER

 

Meget sensitive mennesker har styrker, som ved at komme mere i spil, vil gavne mange. Vi mennesker er skabt forskelligt og har forskellige styrker. Det er der en grund til, og der er behov for den tilbagetrukne og reflekterende lige så vel som der er behov for erobreren, der træder ud i verden med store skridt.

 

Ressourcerne ved den kreativitet, empati og dybe indsigt, som kendetegner meget sensitive, har den vestlige verden i tidens løb overset, men der er brug for at bringe dem på banen og skabe en balance, der er fordelagtig for alle.

 

Det handler om kreativitet og dyb indsigt, processering og kompleksitet, og et empatisk og helhedsorienteret syn på verden. Og det handler om respekt for og anerkendelse af, at mennesker er forskellige og så bruge den forskelligartethed på bedste vis.

 

Bestil sensitiv coaching, samtale om sensitive styrker eller fællesmøde imellem flere på:

 

info@sensitivestyrker.dk

NÅ IND TIL STYRKERNE

 

  • Via coaching støtter jeg sensitive i at finde ind til styrkerne

 

  • Det gøres ved at rumme sårbarheder, værne om sin energi og mærke sine behov

 

  • Efterhånden får man en føling af styrkerne og lærer at håndtere dem

 

  • Løbende opmærksomhed på udviklingen og overvejelse af justeringer

 

  • Sparring med normalt sensitive omkring sensitives reaktioner overfor omverden mv.

 

 

 

 

MIN TILGANG

 

Jeg mener det er på tide at bygge bro imellem de særligt sensitive og resten af verden. Derfor hjælper jeg særligt sensitive med at finde ind til styrkerne. Med indsigter fra mit eget liv og som coach følger jeg sensitive på vejen til at skabe en hverdag og et liv, der får dem til at åbne op og finde ind til sine styrker.

 

Derudover rådgiver og sparrer jeg med dem, der har med særligt sensitive at gøre i arbejds- som i privatlivet, og som gerne vil have øget forståelse for det sensitive træk, sensitive menneskers reaktionsmønstre og styrkerne. Endelig skriver og formidler jeg om emnet.

 

Sensitive Styrker

For at nå ind til styrkerne, må man som særligt sensitiv lære at skabe et liv, der lader fordelene blomstre.

Kontakt mig for at høre mere om balancen og dermed styrken ved at være sensitiv - i livet og på arbejdspladsen.

Styrkerne kommer frem ved at skabe en hverdag med en tilpas mængde af input og output.

KONTAKT

Sensitive Styrker

 

Helle Smedegaard

Balle Husevej 13

8600 Silkeborg

 

T: 5350 2414

 

M: info@sensitivestyrker.dk

DEL SOCIALT

INFORMATION

Home

 

Styrker

 

Fold ud

Helle

 

Artikler

 

Kontakt